Leikkauksiin hakeutuminen

Leikkaushoitoon hakeutuminen tapahtuu tavallisimmin kirurgin, korvalääkärin tai toiminnassa mukana olevan gynekologin vastaanoton kautta hoitoa vaativasta vaivasta riippuen. Leikkauksia tekevät lääkärit löytyvät alakohtaisesta luettelosta tältä sivulta sekä tarkennetusti (henkilökuvat ja päätoimintamuodot Kotkan Leikkaussali Oy:ssä) linkeistä / Kirurgit / Korvalääkärit / Gynekologit / näiltä kotisivuilta. Hoitoon tulo voi tapahtua myös toisen lääkärin lähettämänä, jolloin yleensä tarvitaan vielä käynti leikkaavan lääkärin vastaanotolla tilanteen tarkistamista ja leikkauksesta sopimista varten (eräitä poikkeuksia lukuun ottamatta). Kotkan Lääkärikeskuksen ajanvarauksessa henkilökunta on myös varsin hyvin selvillä, ketkä lääkärit hoitavat tietyn tyyppisiä leikkaushoitoa vaativia sairauksia tai vikoja.

Vakuutusyhtiöt voivat ohjata etenkin tapaturmapotilaita Kotkan Leikkaussali Oy:ssä leikattaviksi. Tätä mahdollisuutta lisäävät Kotkan Leikkaussali Oy:n solmimat sopimukset hinnoista ja hoitoon pääsystä isoimpien vakuutusyhtiöiden kanssa.

Keskussairaala tai vastaava julkisen sektorin toimija voi myös ostaa leikkauspalveluja Kotkan Leikkaussali Oy:ltä, jolloin tarvitaan tilaajan maksusitoumus. Tällaista toimintaa on toistaiseksi ollut varsin rajoitetusti.

Leikkauksesta sovittaessa potilaat saavat valmistautumista varten kirjallisen ohjeen ja tarvittavan reseptin. Leikkauspäivä ja/tai kellonaika voi jäädä vasta myöhemmin tarkennettavaksi, jolloin yleensä sairaanhoitaja ilmoittaa puhelimitse tarkan ajan. Tarkistus- ja varmistussoittokin on mahdollinen.

Kotkan Leikkaussali Oy:n vakinaisessa palveluksessa olevat sairaanhoitajat:

vastaava hoitaja esh Maarit Lehtonen puh. 044-3602010

erik.sairaanhoitaja Sari Leppä puh. 044-7636046 (edellisen sijainen tarvittaessa)

Yhtiön sairaanhoitajilta saa neuvoja jo sovituista tai tehdyistä leikkauksista. Leikkaushoitoa koskeva yleinen neuvonta ei kuulu heidän tehtäviinsä, koska monipuoliset ja vastuulliset tehtävät eivät jätä aikaa sellaiseen.

Kotkan Leikkaussali Oy:ssa leikkaustoimintaa harjoittavat lääkärit:
(erikoisalat sekä lääkäreiden nimet luettelossa aakkosjärjestyksessä)

Gynekologia
Pasi Pöllänen

Korva-nenä-kurkkutaudit
Tero Heikkilä
Eila Hämäläinen
Juha Tasa

Käsikirurgia
Esa Muuronen
Bengt Ström
Janne Nurmenniemi
Arto Toivanen

Lastenkirurgia
Juhani Jyränki
Heikki Riikonen

Ortopedia, nivelten tähystysleikkaukset
Rami Rintamo
Jarkko Toivonen

Plastiikkakirurgia
Janne Jyränki
Esa Muuronen
Heikki Penttilä

Suolistokirurgia
Mikko Teikari
Jukka Tulikoura

Urologia
Jaakko Permi

Verisuonkirurgia
Pekka Korteniemi

Ns. yleiskirurgisiin toimenpiteisiin valmiutta oman erikoisalan ohella:
Juhani Jyränki
Pekka Korteniemi
Jukka Tulikoura
Mikko Teikari