Taustatietoja

Päiväkirurgialla tarkoitetaan sellaisia melko vaativissakin erilaisissa puudutuksissa tai nukutuksessa tehtäviä leikkauksia, joiden jälkeen potilas voidaan kotiuttaa leikkauspäivänä.

Potilaiden ja menetelmien valinta on tärkeää. Nykyisin ei enää pyritä kaavamaisesti määrittelemään, ketä voidaan leikata päiväkirurgisesti ja ketä ei. Sopivaisuuden päiväkirurgiaan määrittelee hoitava lääkäri, joka tarvittaessa neuvottelee esim. sisätautilääkärin kanssa asiasta. Lapset sopivat erityisen hyvin päiväkirurgisiksi potilaiksi, koska he usein vierastavat sairaalahoitoa ja kotoa pois oloa. Nykyisin ollaan yhä lähempänä sitä, että useimmat potilaat sopivat päiväkirurgisesti leikattaviksi, mutta kaikki leikkaukset eivät päiväkirurgisina tehtäviksi.

Saattaja on vaativimmissa leikkauksissa välttämätön potilaan kotimatkalle, samoin seuralainen kotona ainakin ensimmäisen yön ajan.

Pientoimenpiteitä ovat lääkärin yksin tai hoitajan avustamana paikallispuudutuksessa tekemät pienet, useimmiten ihoon kohdistuvat leikkaukset, esim. luomen poistot. Paikallispuudutuksessa voidaan tehdä isompiakin leikkauksia, esim. ympärileikkauksia aikuisille ja tyräkorjauksia iäkkäämmille.

Yleinen sairausvakuutus (KELA) korvaa osan leikkaus- ja nukutuspalkkioista, jos kyseessä on sairauden hoito. Laitosmaksuja, joilla katetaan materiaali- ja tilakulut sekä avustavan henkilöstön palkat, ei korvata. Korvauksen osuus kokonaishinnasta on 10-15%, ts. pääosa jää asiakkaan itse maksettavaksi, ellei muuta maksajaa ole.

Sairaanhoitovakuutus tai muu vakuutus voi korvata kulut kokonaankin, mutta yleensä on parasta saada etukäteen vakuutusyhtiön hyväksyminen. Sama koskee erityisesti myös työpaikkakassoja. Vakuutusyhtiön korvatessakin potilas joutuu useimmiten maksamaan kulut ensin itse ja jälkikäteen perimään ne vakuutusyhtiöltä. Suoralaskutus käy vain vakuutusyhtiön annettua siihen suostumuksensa, jolloin yleensä tarvitaan sitä varten etukäteen kustannusarvio.

Ulkonäön parantaminseen tähtäävät leikkaukset ovat korvattavia, jos kysymyksessä on sairaudeksi tulkittava haitta. Muussa tapauksessa kulut jäävät asianomaisen kontolle.

Lääkärin leikkauspalkkio voi jossain määrin nousta, jos toimenpide osoittautuu arvioitua hankalammaksi. Etukäteen voidaan sopia myös kiinteästä hinnasta.